?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Poselství a vzkazy - červen 2014 (1. - 4. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     23.6. 14, 10:43

od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz


23.6.2014

Vhodné podmínky

Tento svět, vaše životy, vše je v procesu rozkvětu, růstu a rozvoje. Každý má své tempo a dohromady tvoříte jeden celek. Nejste jen malé, nevýznamné dušičky. Jste součástí světa, stvoření, bez vás by bytí neexistovalo, nefungovalo, nebylo by úplné. Život na Zemi je velice složitý, Země sama je složitá se svým bytím. Mnoho vám zůstává skryto a ještě dále skryto zůstane, dokud neporozumíte. Informace jsou vám odkrývány pomalu, tak, abyste vibrovali stejně. Abyste byli schopni pochopit poselství. Chápeme, že se v poslední době cítíte čím dál nejistější a není nic, co by vás dlouhodobě uspokojovalo. Osvobozujete se od zátěží, uvolňujete bloky. A mnohdy najednou nevíte, co dál. Co se svobodou, kterou jste získali. Na druhou stranu jste svazováni temnotou, silou, která se nevzdává. Avšak vše jste si sami stvořili. Otevíráte svá srdce, ale jste stále příliš tvrdí. Jak sami k sobě, tak vůči ostatním. Toužíte, ale současně se vzdáváte. Nemáte rádi překážky, mnohé byste chtěli hned a zadarmo. Ale vždy je potřeba se přičinit, abyste si vážili sami sebe. Toto období je velice rozporuplné. Cítíte změny, přesto je sami v sobě odmítáte. Nechcete se měnit, hýbat. Máte rádi klid a pohodlí. Ale toto nemůže být vaše cesta. Jste bytosti tvořivé, vaše podstata hledá naplnění. Mnozí z vás nemají žádné životní cíle. Žijí konzumní životy, které nic nepřináší, neobohacují, neposouvají. Jakmile však opouštíte fyzické životy, okamžitě litujete, neboť je mnoho příležitostí, které si necháváte proklouznout mezi prsty. Život není jednotvárný a šedivý. Ale plný barev, kouzel a hravosti. My, bytosti vyšších dimenzí, se zájmem pozorujeme vaše (ne)snažení. Mnohdy vidíme, jak máte řešení přímo vedle sebe, ale jste jako slepí. Nevidíte znamení, neslyšíte odpovědi. Nechcete se probudit, neboť to přináší neklid a nastoupení cesty hledání. A pak již se nemůžete vrátit zpět. Již není kam. Možná potřebujete osobnosti, bytosti které vám pomohou rozhodnout se, nalézt odpověď. Mnohdy ještě potřebujete vedení, neboť neslyšíte sami sebe. Potřebujete příklady, potřebujete ukázku toho, že možné je cokoli, hledáte důkazy. Je to divný svět, zdá se. Mnohé děláte úplně opačně. Cokoli chcete, můžete mít. Ale vy děláte všechno pro to, abyste toho nedosáhli. A ještě se tomu divíte. Postupem času začne být odhalováno vědění starých generací. Aby toto mohlo být provedeno, musíte svá vědomí pozvednout. Žádejte o pomoc. Dříve, nežli nepožádáte, nemůžeme žádným způsobem zasáhnout. Žádejte o cokoli, co budete cítit. Vzduch je plný napětí, mnoho změn se může projevit. Jen musí být vhodné podmínky, aby se zrodily. Buďte s láskou. Milujeme vás.


17.6.2014

Prosekat cestu džunglí

Lidé Země, váš život je obohacen. Dostáváte možnost pochopit to, co vás vede vpřed, získat poznání toho, jaký je váš úkol zde, jaká je vaše cesta. Mnozí touží toto znát a pokud je vaše touha silná a upřímná, vše se dozvíte. V tento čas je možné rozvíjet se ohromným skokem, pokud máte ten záměr. Jsou tací, kteří si takový rozvoj vzali jako svůj prvořadý úkol. Máte možnosti, máte příležitosti. Některé bytosti, i přesto, že naslouchají svému srdci, nemají zájem toto znát. Lidé Země, podporujte své touhy a plány, pomozte těm, kteří hledají a vy víte. Kéž by vaše cesta ubíhala alespoň takovým tempem jako dosud. Ukazujete cestu ostatním, což si málokdy uvědomujete. Máte zodpovědnost k sobě, k ostatním bytostem Země, k celému vesmíru. Využijte příležitosti ke svému růstu. Vy všichni, kteří jste na Zemi přišli víte, že zde je škola velice složitá. Prožíváte spíše strasti, nežli slasti života. Přesto jste plní energie a nadšení a nevzdáváte se. Je potřeba, abyste byli probouzeni, abyste věděli, že máte veškerou podporu. Máte důležitý úkol. „Prosekat cestu džunglí.“ Tak, aby mohli projít ti další. Rozvíjejte své schopnosti a své dary, nenechávejte si pro sebe informace, které získáte. Každý má svou pravdu, avšak informace jsou společné. Učte se být vzhůru a bdělí. Vaše duše jsou vděčné za každou příležitost, za každý úspěch. Nenechte se zastrašit a jdete za jejich hlasem. Jsme s vámi a věříme vám. Milujeme vás.


12.6.2014

Naše poslání

Tento svět spěje k záhubě. Je zde mnoho temnoty. Je však mnoho čistých duší, které se upřímně snaží zvrátit osud Země a jejích obyvatel. A může se jim to podařit. Země je plná bytostí, kterým záleží na osudu lidstva, na tom, co obyvatele Země čeká v budoucnosti. Bohužel dosud je jich málo na to, aby svým příkladem, svými vibracemi a vědomostmi dokázali plně zvrátit osud všech. Přesto je naděje. Každá bytost je jedinečná, každý tvor je schopen vyzařovat lásku. Mnozí již dávno zapomněli, co láska je. Odpojili se. Touží jen po uspokojení svých smyslů, po ovládání druhých. Je však zde mnoho duchovních bytostí, které se ze všech sil snaží, aby lidstvo bylo pozvednuto. V tomto čase je veliká naděje, která může být ještě zesílena. Spoustu duší v sobě cítí napojení, je zde ohromná možnost posunout vibračně jednotlivce a s nimi celé skupiny bytostí. Ale někteří zavírají oči před změnami, které by jim přinesly obnovu. Hledají záminky, jak zůstat tam, kde jim to vyhovuje. Růst přináší často také nepohodlí, je potřeba odstranit lenost a nahradit jí ochotou, vírou a pílí, abyste se mohli odpoutat od těžkých energií, které vás táhnou k zemi. Mnohé bytosti se přesto nevzdávají a stále působí mezi ostatními. Učí a rozdávají lásku. Je mnoho z vás, skrytých očím ostatních, kteří sami v sobě nosíte poselství vaší duše. Poselství, které zní jako zvon. Poselství, které probouzí masy. Často se v přítomnosti některých cítíte povzneseni, máte pocit, jakoby jste se znali celé věky, rezonujete. Tyto bytosti vyzařují dobrotu a upřímnou snahu pomoci vám se odpoutat. Čekají však na vaše rozhodnutí, na váš souhlas. Nebojte se vzdát toho, co máte, neboť získáte o mnoho více. Tím spíše, pokud tomuto věnujete pozornost, pokud se to stane vaší pravdou. Pochopte, že není možné vám pomoci bez vašeho souhlasu. Pochopte ale také, že jste a budete vedeni a pouze vy rozhodnete, co bude dál. Každý probuzený jednotlivec přispěje k pozvednutí vědomí všech ostatních. Země a její budoucnost stojí za všechno bohatství světa. Není to jen místo bolestí a strachu. Je to svět, který vás může mnohé naučit. Copak nevidíte příležitosti, které vám nabízí? Ještě je čas se zachránit. Jen musíte pochopit důležitost vašeho poslání, důležitost povznesení. Buďte příkladem ostatním, pokud toto cítíte, pomáhejte jim. Hlavně však preferujte sami sebe. Bohužel nemůžete ještě vidět to, co vidíme my. A mnohdy za to také můžete děkovat, neboť byste byli smutní a bolest by obalila vaši duši. Ale mnohdy to stojí za to. Okamžiky pochopení souvislostí, kdy vidíte vaši celou cestu od začátku do konce, kdy uvidíte spojení s ostatními lidmi, kdy pochopíte svůj vliv na ostatní a jejich vliv na vás, na místo, kde žijete. Kdy poznáte, že jste součástí vesmíru, že vaše duše je nesmrtelná a přechází z jednoho stavu do druhého. Rozvíjejte tyto své schopnosti, neboť potom bude radost proudit celým vašim tělem a vaše aura se rozzáří. Máte mnoho práce, ale výsledek bude stát za to. I přesto, že bude nějaký čas trvat, nežli ho uvidíte. Stavte brány vítězství nad temnotou, osvoboďte duši z bahna nevědomosti. Jaká to výzva. Být těmi prvními, kteří zahájí éru vzestupu a budou příkladem pro všechny další bytosti, které přijdou po vás. S láskou...


9.6.2014

Pomozte sami sobě

Lidé Země, přichází čas slunovratu. Den se ustálí v rovnováze Slunce a Měsíce a pak začne svou zpětnou cestu. Tento den je vždy oslavou Slunce a krásy přírody. Všichni, co zde pobýváte, rekapitulujete, hledáte nové cesty, nová řešení, neboť život pro vás není takový, jako býval. Mnohé změny proběhly ve vás samých. Probouzíte se ze spánku a začínáte vše vidět jinak. Vše tu bylo a je tu neustále. Jen váš pohled se změnil. Objevujete skryté. Učíte se hledat odpovědi. Vaše životy jsou směrovány tak, abyste vibračně stoupali. A k tomu potřebujete zkušenosti. Potřebujete uvolnit svou karmu, odhodit zátěž. Vždy sami sobě věnujte nejvíce péče. Pomozte sami sobě. Budete příkladem ostatním. Není nic, co byste si nemohli dopřát. Časem objevíte, že vaše schopnost je tvořit cokoli. Doba je příznivá pro váš vývoj, pro rozvoj vaší intuice, pro rozšiřování vědomí. Mnoho z vás začíná více naslouchat svému srdci a také stále více začínáte chápat, že život není jen honba za tím, co si usmyslíte. Je zde široký objem prožitků, pochopení, zázraků. Pomalu, ale neustále, na základě svého vnitřního vedení, nacházíte nové a nové odpovědi. Jsou jiné, nežli byste nacházeli dříve. Ale konečně dávají smysl. Mnoho skrytých informací se uvolňuje. Je stále hodně z toho, co byste měli vědět. Ale přichází čas, kdy se budete moci dostat k jakékoli odpovědi. Je uvolněn pohyb energií, jste uvolněni ze sevření. Byli jste v mnohém blokováni, ale i toto se mění. Je možné toto zrušit lusknutím prstů na základě vašeho pochopení a přijetí. Je zde ale stále více a více problematických stavů, kdy již neexistuje řešení. V tomto případě je jen konec. Konec života, konec situace. Přesto s výrazným poučením. Jakoby docházelo k prolomení bariéry, k otevření zámku, který za dlouhou dobu zrezivěl. Jakoby se uvolnila stavidla rybníku a veškerá voda začala proudit ven. Takto můžete vnímat dění, které se vás bude týkat. Jakoby se uzavřela jedna epizoda a vy jste byli nasměrováni, abyste pluli s proudem dále. Je to období lehkosti a uvolnění. Snadností a možnosti nových řešení. To, co dlouho stagnovalo, se začíná hýbat. Pozorujte své životy a pochopíte. Stále jste titíž, kteří přišli na Zemi, aby vykonali mnohé pro svou duši, sami pro sebe. Mnozí také s důležitostí poslání, které ovlivní mnoho dalších lidí. Nic však není více nebo méně důležité. Vše si je rovno. Vy jste si rovni. Všichni jste jedineční a také tak jeden druhého berte a chovejte se takto k sobě. Zahoďte své ego a rozplyňte se v přítomnosti, v lásce a pochopení.Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 29021   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2038)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy