?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Poselství a vzkazy - květen 2014 (1. - 5. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     1.6. 14, 16:21

od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz


29.5.2014

Láska léčí

Mnoho emocí nosíte v sobě, lidé Země. Čas je váš přítel, neboť jste připraveni a máte podmínky na to, uvolnit ještě mnohé ze své karmy, uvolnit své bloky a nalézt svobodu duše. Jste zde jako květiny, které svou krásu vyzařují všude kolem. Ale neuvědomují si to. I vy jste krásné bytosti, které na své cestě nasbíraly mnohé, co opět musí odhodit, co je ohýbá k zemi, aby se stali čistými. Hledáte sami sebe. Vaše usilovné hledání vás však nenaplňuje. Jste pohrouženi v urputném snažení nalézt řešení pro život. Ale nevidíte, že řešení dávno existuje. I když si dáváte hranice, střežíte své domovy ve svých srdcích, přesto se mnohdy neubráníte a osud rozboří vše, co jste si vystavěli. Není tedy lepší, být otevření a otevřít náruč všemu, co s vámi rezonuje, přijmout to, co se protiví se vším všudy? Jako každá bytost na Zemi, tak i vy musíte svůj život prožívat. Nehledejte důvody, nehledejte pro a proti. Prostě buďte. Mnohdy si tímto ušetříte spoustu starostí. Je zde mnoho protikladů. Každý se o něco snaží, vstáváte a opět padáte. V této době si více, než kdy jindy uvědomujete, že nemůže být nic, co by vás mohlo posunout, pokud to přichází z venčí. Posouváte se sami tím, jak reagujete. Ano, podněty přicházejí zvenčí. Ale pouze proto, abyste našli pravdu uvnitř sebe. Často jste odváděni od podstaty žití. Děláte mnohé zbytečnosti, jste upnuti na věci nedůležité. Často ze zvyku, ze setrvačnosti. Každá změna vás vyvede z rovnováhy. Anebo naopak, čekáte na vytržení ze stereotypu. Ale udělat to můžete jen vy sami. Lidé Země, probuďte se a otevřete oči. Udělejte si ze života krásný svět plný blaženosti. Máte mnoho rezerv a spoustu z toho, co myslíte, že nelze ovlivnit, můžete změnit během chvíle. Nehledejte výmluvy a neomlouvejte sami sebe, svou lenost a pohodlnost. Cokoli vám neslouží a nevyhovuje, změňte. Nečekejte, až budete donuceni. Zbytečně ztrácíte čas, který byste mohli zaměřit na něco, co vám bude prospívat, co bude povznášet vaši duši. Nehledejte vznosné cíle, ale zaměřte se na to, co máte, co vás těší a naplňuje. Nehledejte složitosti, ale učte se vidět a žijte v jednoduchosti. Děláte mnohé chyby, ale děkujte za ně, neboť se tímto stáváte dokonalejšími, chápavějšími a láskyplnějšími. Nestyďte se milovat a projevovat náklonnost. Není to projev slabosti, ale ohromné síly a potenciálu duše. Láska léčí. Mantra, která je pravdou života.


20.5.2014

Cesta člověka

Obloha se rozsvěcuje. Láska přichází do lidských srdcí. Člověk jako bytost nevědomá zapomněl, že jeho podstata je nesmrtelná. Celé věky se učí a hledá to, co má přímo před očima. Ale k tomu, aby to uviděl, má ještě dlouhou cestu. Buduje stavby, které se opět kácí, neboť nemají pevné základy. Takto je to i s jeho vírou. Mnohdy věří nesmyslům, které mu navykládali jiní. A nakonec opět zemře v nevědomosti. Cítí strach ze smrti a nechápe, že odchází domů, že to, čeho by se měl bát, je ve skutečnosti zrození do tohoto světa. Do světa plného utrpení a bolesti, kterou si způsobuje on sám. Věčný koloběh, který ale přináší pochopení. Hledání Boha, něčeho, čeho by se mohl dotknout, co by mohl uchopit. A kterému se ještě ani nenaučil naslouchat, vnímat ve všech stvořeních vesmíru. Neboť jeho víra vede pouze tam, kam dosáhne jeho rozum. Teprve skrze bolest a utrpení je schopen odhrnout závěs a nahlédnout do jiného bytí, do jiné reality. Tento pohled však pro něho mnohdy může být zničující. Neboť často není schopen se s tímto vyrovnat. A opět hledá to, co nikdy neztratil. Čas mu přináší odpovědi, ale také mnohé další otázky, které často zůstanou nezodpovězeny po celý život. Únavná cesta, že? A kdyby vám toto někdo vyprávěl, byli byste překvapeni, že je ochoten vše podstupovat znovu a znovu, stále dokola. Neboť zasvěcený pohled může ukazovat, že takový člověk je blázen. Z pohledu duše je však zde nesmírný pokrok. Síla člověka pochází ze zdroje a je nevyčerpatelná. Prvním krokem k úspěchu je uvědomění si toho, co člověk dělá, proč to dělá a co ho k tomu vede. Prvním krokem je pochopení. Takové jsou životy člověka v tomto světě. Bláhové, ale přesto očistné a povzbuzující. Bolestné, ale přesto plné lásky. Ofrael.


13.5.2014

Oslava života


Lidé Země, stáváte se vědomými bytostmi. Den ode den cítíte změny v sobě samých. Mnohdy nedokážete pochopit, co se s vámi děje. Cítíte smutek i euforii, hledáte další a další odpovědi. Vaše vědomí se rozšiřuje a vy stále častěji nazíráte tam, kam byste se ještě nedávno neodvážili. Přichází k vám informace, mnozí jste se naučili naslouchat své duši, řídíte se pokyny své intuice. Mnozí žijete život vědomější, nežli dříve. Někteří dokonce začali své informace sdělovat ostatním. Každý však má svou pravdu a rezonuje s něčím jiným. Všichni jste jeden, ale všichni jste osobnosti. Nic vám nemůže být nalháváno, umíte rozlišit pravdu. Cítíte ji ve svém srdci. Často se rozhodujete. Pro vás je lepší mít informací spíše méně, nežli více, neboť poté se ztrácíte, znáte spoustu pro a proti a jste zmatení. V té chvíli však žádejte o pomoc svou duši a přijměte odpovědi. Učte se zhluboka dýchat a okysličovat své tělo, abyste byli zdraví. Jste tak krásné bytosti. Mnozí z vás toto již umí pochopit, neboť věří v sebe samé. Mnozí z vás se to teprve učí. Každý je v jiné fázi svého vývoje. Přesto na stejné úrovni. Váš život je přijímání výzev a reakcí na ně. Čas vám umožňuje rozvíjet sebe samé, učit se měnit své životy. Minulost a budoucnost vás však svazuje, přítomnost osvobozuje. Lidé Země, vaše světelná rodina je s vámi. Vnímejte, kolik se v poslední době děje zázraků. Uvědomujte si, jak často se ve vašem životě dějí věci, kterým snad ani nemůžete uvěřit. Věřte. Věřte ve své ochránce, věřte v Boží spravedlnost a posilujte víru v sebe. Vaše cesty jsou složité, ale přišli jste, abyste poznali život. Ne však být zarputilí, odmítaví a neohybní. Ale hráli si a byli uvolnění a svobodní. Hledáte smysl života, uspokojujete své touhy a pokud uspokojeni nejste, stáváte se smutnými, bezcílnými, ihned se vzdáváte. Vaše životy však jsou více. Je to uchopení životních šancí, aby se vaše duše skrze vás učila. Přehodnoťte vždy vše, co děláte a rozhodujte se úplně jinak, nežli dosud. Změňte své životy, převraťte je naruby, abyste zažili potěšení a vzrušení, nejen nudu a šeď. Vždyť život je víc. Je všechno. Všechno, co jste si mohli přát. Oslavujte. Neboť právě teď máte šanci proměnit vše, po čem toužíte. Jděte a tvořte. Nic více a nic méně.


8.5.2014

Poselství


Všichni, kteří toužíte po nové Zemi, po novém životě, buďte na tuto změnu připraveni. Sledujte informace, které k vám přicházejí, čtěte mezi řádky. Vaše intuice vám napoví, co dělat dále. Avšak nezoufejte a buďte trpěliví. Cokoli budete potřebovat, bude vám dáno. Lidé Země, přijali jste své životy a jste ti povolaní, kteří změní Zemi, kteří změní nastavení životních hodnot. Vaše vědomí se probouzí. Přesto nemůžete odejít jinam. Jste součástí této reality, tohoto světa. Jste schopni vše změnit. Avšak jen málo z vás to zatím dokáže. I když je vám v mnohém pomoženo, přesto ještě nedokážete mnohé, co je potřeba k výrazné proměně vás samých. Vaše realita je taková, jakou ji vidíte. Nemůžete proto chtít, aby se jako mrknutím oka vše změnilo. Vy sami se musíte přičinit. Toto je poselství pro všechny, kteří věří falešným informacím. Nebude nic, co by vám jako lusknutím prstů z ničeho nic změnilo život. Pouze pokud je to zahrnuto v plánu vaší duše, pokud jste si sami tento program vybrali do svých životů. Transformace probíhá neustále a učinili jste ohromný skok. Přesto je potřeba otevřít se daleko více a umožnit božské energii, aby splynula s vaším tělem, s vaším energetickým obalem. Teprve poté proběhnou výrazné změny. Pokud však jste připraveni. Pokud je tato touha uložena ve vás samých.


7.5.2014

Materiální a duchovní


Lidé Země, vaše životy se každým dnem mění. I přesto, že se stáváte vědomějšími, přesto mnohdy klesáte hlouběji, neboť lidstvo jako celek je stále velmi ponořené do hmoty. V tomto čase se učíte chápat, že takové hodnoty, které byly vyznávány, již nelze udržet. Cítíte se bezbranní vůči silám osudu, vůči společnosti. Hledáte neustále oporu kolem sebe. Snažíte se zachytit a udržet svou vnitřní sílu. Zde však je mnoho síly promarněno. Odkud jste přišli? Znáte odpovědi? Na co svůj život zaměřujete? Musíte přežít a tak se potýkáte se životním stylem, který vám nevyhovuje, který vás ubíjí. Možná byste chtěli žít jinak, ale jste svázáni v okovech předsudků, nesvobody a strachu. Manipulace je tak silná, že často nejste schopni rozeznat to, co je pro vás dobře a co ne. Zavíráte oči před tím, co nechcete řešit. Zabýváte se tím, co vám otupuje mysl. Utíkáte od reality do svých snů, nevěříte v lásku a v úspěch sebe samých. Ti, kdo věří v lásku, v uvědomění a moc Boží, jsou pro vás často ti „divní“, kteří žijí ve svých snech. Je potřeba propojit oba tyto světy. Materiální a duchovní. Je důležité nastolit rovnováhu. Proč odsuzovat něco, co neznáte, čemu nerozumíte? Snažte se porozumět a pochopíte, že mnohé je daleko přínosnější, než to, co znáte věky. Vývoj kráčí dále, každý má svou víru a mnozí o své víře snaží přesvědčit ostatní. Ale nic není lepší ani horší. Každý věřte tomu, co cítíte svým srdcem, nenechte si namluvit cokoli jiného. A ať se cítíte jakkoli, pohlédněte vždy kolem sebe na zářivou moc přírody. To je pohled, který rozehřeje vaše srdce, odstraní vaše splíny. Ještě zde máte „něco“, co vás dokáže uzdravit a obohatit. Otevřete svá srdce a nebraňte se. Musíte životem kráčet dále, proč však s beznadějí a obavami? Proč raději nehledat jiné možnosti, jiné pohledy? Dělejte svět krásnějším pro sebe i pro ostatní. Mějte proč žít. Rozdávejte úsměvy, nic vás nestojí a rozehřejí vaši duši. Milujeme vás a jsme s vámi..Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (2) / napíš poznámku
čitateľov: 25043   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2025)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy