?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Poselství a vzkazy - duben 2014 (1. - 5. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     29.4. 14, 14:02

od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz


29.4.2014

Skvělý čas pro možnost růstu


Mnoho rozhodnutí stojí před vámi. Vy, lidé Země, se svými pochybnostmi, jste mnohdy jak ochromeni, pokud se máte rozhodovat. Vaše oči jsou slepé, vaše uši hluché. Jste stále více nuceni se rozhodovat rozumově, ovlivňováni vaším egem. Tichounkému hlásku v pozadí nevěnujete mnoho pozornosti. A přitom právě ten tichý hlásek má největší váhu. Cítíte se odtrženi od lásky Boží, od lásky pozemské. Svou samotu zavrhujete, stále čekáte, že se vám dostane pomoci a potkáte svůj ideál. Partnerské vztahy jsou velice důležitou školou pro všechny duše Země. Jste srozuměni s tím, že budete navštěvovat tuto školu života. Mnohdy však ani vaše nejdivočejší představy nedovedou vystihnout to, co se ve vztazích děje. Dobrovolně se vzdáváte svobody proto, abyste trpěli. Lpíte na lásce, na osobě toho druhého a tím mu berete jeho svobodu, jeho možnost rozhodování. Prožíváte mnohé těžké chvíle. Není možné je vyřešit jinak, nežli pochopením a přijetím. Vaše emocionální reakce mnohdy neodpovídají skutečnosti. Život se pro vás stává zátěží místo toho, abyste děkovali za tento dar. Mnozí z vás dávno pochopili, že nelze jít proti proudu, proti své duši. A v tomto čase prožíváte silné extrémy toho, jak smýšlíte, jak přistupujete sami k sobě, ke svému životu. Vše je zesílené. Vaše myšlenky jsou okamžitě zhmotňovány. Uvědomujete si vůbec, jakým směrem se vaše myšlenky ubírají? Víte, o čem přemýšlíte? Vnímáte sami sebe?Skvělý čas pro možnost růstu. Velice těžký čas pro lidské žití. Ale přesto svítá naděje v každém okamžiku. Jste Boží děti. Umíte být silní a láskyplní. Jen si vzpomeňte. Každý máte své bolesti a strachy. S nimi jste už ve velké míře přišli do této inkarnace. Ale vždy vše má své řešení a i v poslední chvíli se i nejhorší výsledek ještě může zvrátit. Snažte se, ať váš život stojí za to, nevzdávejte se při prvních neúspěších, ale stůjte si za svým a opět bojujte. Vzdát se bez boje je to nejjednodušší. Ale ten boj vyhrát, to zahřeje vaši duši. Věřte si a věřte jiným. Ať se kolem vás děje cokoli, vracejte se k sobě domů, tam se vás nic nedotkne. Tam naleznete úspěch, tam na vás čeká láska.


21.4.2014

Cesta domů


Lidé Země, jste na své cestě již dlouhé časy. Hledáte odpovědi. Snažíte se žít tak, jak nejlépe umíte. Vnímáte zázraky kolem sebe jen velice málo. Právě proto, že vaše oči zůstávají velice často zavřené. Díváte se na svět kolem sebe, ale nevidíte. Čas vám dovolí prožívat změny, učíte se reagovat na život, na to, co jste si sami vytvořili. Cítíte ve svých srdcích lásku, ale i pochybnosti. Jste opravdu tím, co cítíte ve svých srdcích? Jste výjimeční, jen tomu sami nechcete uvěřit. Sami sobě stavíte překážky tam, kde žádné nejsou. Vaše pochybnosti vám ubírají vaší životní sílu. Vaše nálady se střídají jako aprílové počasí a nevíte, co si počít, jak se cítit lépe a být šťastní. Je zde mnoho odpadu ve vaší mysli. Je zde mnoho strachu. Neustále. Je pro vás těžké toto zpracovávat. Mnozí se snažíte, ale čím více se dostáváte do středu problému, tím více dalších problémů se vynoří. V tento čas se upínáte k Ježíši, svému pánu. Je to čas znovuzrození Krista. Takto je vám to sděleno. Ale co ostatní dny a měsíce. Máte stále v mysli toho, kdo je vaším otcem? Kolik zla by mohlo být smeteno ze světa, kdybyste více věřili, kdybyste více milovali. Začněte a na nic nečekejte. Vždyť kolik z vás nemiluje sebe samé. A to byste chtěli, aby vás milovali ostatní..Toužíte po partnerství, spřízněných duších. Ale sami v sobě hledáte samotu. Chcete prožívat lásku, ale sami sobě vyčítáte kdejakou maličkost. Trýzníte vaše těla jen proto, abyste vyhověli ideálu krásy, ale proč vlastně? Byli jste stvořeni dokonalí, kde je váš vděk? Stále jen nedůvěra a pochybnosti. Ohýbáte se k zemi tak často, že již nedokážete vidět nebe a hvězdy. Jak vám sdělit, že není potřeba nic víc, nežli pochopit? Není nutné se podceňovat. Pochopte, že bez vás by tento svět nebyl. Nechte své světlo zářit, ať všichni najdete cestu domů. Milujeme vás. 


15.4.2014

Božská síla


Mnohé vaše prosby mohou být vyslyšeny v tento čas. Přichází velice silné období, které vás opět bude nutit přeorganizovávat vaše životy a také znovu promýšlet další kroky. Zároveň však máte možnost velkého posunu. Každý z vás touží po spojení se svou duší i přesto, že toto spojení jste nikdy neztratili. Vaše duše na vás stále mluví, svou láskou o vás pečuje. Často si myslíte, že jste zůstali sami v tomto světě. Ale tak to není. Víme, že vaše životy jsou plné bolesti a obav a poskytujeme vám hojnou podporu. Mnohé duše i přesto nezvládají tíhu, která je na ně vložena. Či spíše, kterou jste na sebe sami vložili svým rozhodnutím. Mnoho z vás se rozhodlo odejít. I přesto, že původní plán byl jiný. Tlak je velice mocný. Avšak mnohdy odchod není řešením. Duše přichází o velice cenné zkušenosti. O možnost expanze a růstu. Víme, že cítíte mnoho pochybností, jste tlačeni do stále větších extrémů. Mnohdy ani nemáte sílu, abyste byli schopni rozumně přemýšlet, neboť společnost z vás dělá loutky. Přesto si zkuste najít chvilku na ozdravění své duše. Dopřejte jí energii, uvolněte tento tlak. Musíte si najít čas. Není nic přednějšího! Pokud toto nebudete dělat, postupem času uvadnete jako květiny bez vody. Nedopusťte to. Jste stále spojeni se svou duší, mezi sebou navzájem. Jste tak silné bytosti, plné světla… I když toto světlo mnohdy skomírá pod nánosy toho, co jste na sebe nabrali. Přesto všechno si dovolte říci NE tomu, co vám nic nepřináší, tomu, co vám bere energii. Ztráta energie způsobuje nemoc a vy chcete být přeci zdraví a plní síly. To, co vás drží při životě, Božská síla, je nezničitelné. Obracejte se k této síle, nepochybujte a nepodceňujte sebe samé. Možná, že máte v sobě naději, že nějaké příští dny by vám mohly přinést změnu k lepšímu. A může to tak být. Velice silné vlivy nyní působí na Zemi. Přesto však jediným hybným činitelem jste vy, lidé Země. A nikdo jiný. To si pamatujte. Spolu s pevností vaší víry a společně s láskou. Buďte připraveni na změnu a staňte se jí. Přijměte život a nezahazujte příležitost růst. Vždy existuje naděje. Milujeme vás, Boží bytosti.


8.4.2014

Svobodné bytosti


Lidé Země, jste svobodné bytosti, svázané řetězy. Někteří takto zůstáváte ze strachu. Mnozí jste tak proto, protože vám to vyhovuje. Další nepoznali, že jsou svázáni. Pouze malá část z vás si uvědomuje svá pouta. A pouze jeden z milionu je schopen toto změnit. Jste svobodné bytosti, oprostěte se od všeho, co vás svazuje a činí nesvobodnými. Nebojte se a hledejte odpovědi a moudrost. Je důležité, abyste vnímali život, naslouchali přírodě, abyste nezůstávali tam, kde jste vysáváni. Mnohdy pohár přetéká a vy stále dál stojíte pod okrajem a necháváte se smáčet. Není potřeba spěchu, ale je důležité uvolnit sevření. Vždy máte možnost volby. Shlížejte na svět očima objevitele a skrze klid se učte vidět pravdu. Klid duše, který přichází v okamžicích spojení s Vesmírem, s přírodou. Ozdravujte sami sebe. Učte se a zároveň se staňte učiteli. Není možné dále žít jako otroci. Kolik toho ještě můžete unést? Kdykoli to půjde, prociťujte přítomnost, vnímejte vítr, slunce a déšť na tváři, teplo i chlad. Vnímejte vůni přírody po dešti, jemnost mechu v lese. Poslouchejte zpěv ptáků. Toto je vaše meditace. Toto je váš lékař. Nikam se nežeňte a zůstávejte bdělí, jinak se nevyléčíte. Jinak stále více budete zabředávat do depresí a strachů, až nakonec klesnete bolaví a zlomení. Není to těžké, naučit se vnímat. Zvládnete to každý. Je to potřeba, neboť vaše fyzická těla neunesou dlouhodobé tlaky. Musíte změnit způsob žití, uvažování, chápání. Zamyslete se nad svými životy a snažte se o nápravu. Každá sebemenší změna je prospěšná. Cokoli pro sebe můžete udělat, neodkládejte. Budete ozdraveni. Jen chtít.


6.4.2014

Cesta duše


Lidé Země, jste zde připraveni prožívat mnohé strasti a bolesti, ale také štěstí a lásku. Každá bytost pozemská sama rozhoduje o povaze svého života a o tom, zda pevně uchopí otěže svého života a bude schopna takto řídit jeho běh. Jste ještě velice mladé dušičky, které se cítíte na Zemi cizí a ztracené. Ty starší již ví, co je čeká a jak se k životu postavit. Přesto všichni máte spoustu problémů vypořádat se s tím, co vám život přináší. Jste, lidé Země, velice slabí ve svém chápání běhu světa. Neumíte ještě rozvíjet své silné stránky natolik, abyste zvládli dostat se z každé životní situace bez bolestí a šrámů. To, co je součástí vás samých, je dech Boží. Jiskra, která vás spojuje s nekonečnem. Časem pochopíte, že nemůžete nikam utéci. Ale ani to není váš cíl. Pouze procházíte časem a hledáte odpovědi. Věky a věky hledáte. Stále znovu a znovu se vracíte s nadějí, že tentokrát se vám podaří vše, co jste si naplánovali. Na čas zapomínáte na to, kdo jste, abyste si opět vzpomněli, jakmile se vrátíte zpět domů. Vaše životy jsou plné prožitků. Koloběh životů lze přerušit, avšak toto stále ještě není vaším cílem, neboť vy hledáte moudrost, hledáte dávno ztracené. I když si zatím neuvědomujete, že nemusíte hledat. Že toto nosíte v sobě. V tomto čase si více, než kdy dříve uvědomujete, že nejste připoutáni k Zemi pevným poutem, nýbrž jste schopni splynout a zrodit se v jiné bytosti. Čas je vám tady přítelem ve vašem vývoji, ve vašem pokroku. Je to příležitost zcela proměnit sama sebe. Neboť jen hluchý by nevyslyšel volání duše, která chce být součástí dění tady a teď. A ty se neboj člověče, neboť najdeš své příležitosti a pochopíš, že jen skrze prožívání jsi živ. Ty, člověče. Nepospíchej a staň se moudrým. Neboť čas nastal.


Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

 

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 24270   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (2038)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy