?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


pred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá diskusných panelov...
tieto diskusné fóra sú moderované. to ale vôbec neznamená, že sa moderátori stotožňujú s obsahom príspevkov.

fóra : Hnutia a duchovné smery : fórum

koľko hlavných príspevkov zobraziť
vyhľadávanie vo fóre
text a nadpisy:

page:  << 1 2 3 4 

AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

30.9. 12, 03:03    *.antik.sk
Re: "EJDOKONALEJŠÍ ŽIVOT V NEJDOKONALEJŠÍM SVĚTĚ"
Nový ráj na zemi ...

"Moji drazí, milovaní stoupenci, vězte, že andělé v nebi vás provázejí, ochraňují vás a vedou směrem k mému cíli, k cíli obrátit svět.

Mnozí z vás, kteří se setkali s poselstvími poprvé, si kladou otázku, zda tato slova jsou určena jenom k vedení, nebo k obrácení lidí.

Jsou Mnou dávána z obou důvodů, avšak co je nejdůležitější, jsou tu k záchraně všech, takže každý bude moci žít na světě v nové éře míru. Neboť to je můj slib. To je můj velký dar.

Darem mého Věčného Otce je poskytnout každému jeho dítěti nejdokonalejší život v nejdokonalejším světě takovým způsobem, jaký byl zamýšlen od samého počátku...."

http://www.varovani.org/html/552.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

4.10. 12, 01:18    *.antik.sk
Re: "Antikrist anti Kristus"
"...za Jezisa"...
http://cs.gloria.tv/?media=295677&fullscreen

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

7.10. 12, 00:04    *.antik.sk
Re: Boh Otec "zjednotil CAS"
"...jak Já jen toužím mít všechny mé drahé děti v mé blízkosti, abych jim ukázal, jak velice jsou milovány.

...Děti, netrapte se, protože vaše modlitby se dotýkají mého Srdce a kvůli vašim prosbám zachráním mnoho mých dětí, které setrvávají v duchovní temnotě.

Má mise poslat mého milovaného Syna, aby si vyžádal mé království, je nyní už dobře připravená, i když mnozí si toho nemusí být vědomi.

Děti, čas mého Syna byl spojen s vaším časem a brzy nastane doba jejich sjednocení.

Čas pro můj Nový ráj už byl určen a všechno již bylo připraveno pro nový domov mých dětí, pro nový svět.

Volám vás z nebes a naléhám na vás, abyste důvěřovali mému Synu, jeho velkému milosrdenství a jeho slibu naplnit tuto smlouvu.

Zanechejte všechny pochybnosti, které vás mohou zdržovat tím, že vám budou překážet v hledání opravdového pokoje.

Ony zastavují mé milosti, které chci na vás vylévat, abych vás ochránil před touto poslední, zbývající dobou, kdy Satan vládne zemi. Jeho čas brzy skončí. Pak vyvstane nový začátek.

S láskou očekávám návrat mých dětí domů, do mého království, do království Nového ráje. Je takový, jaký byl zamýšlen.

Miluji vás. Důvěřujte mému Synu a čekejte na mé volání.

Váš Otec
Bůh Nejvyšší"

http://www.varovani.org/html/559.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

7.10. 12, 00:13    *.antik.sk
Re: JEZIS a my dnes ...
"Jenom ti, s jednoduchou láskou ke Mně, s hlubokou oddaností, a ti, kteří rozumějí úloze utrpení v záchraně duší, vydrželi pokračovat."
--------------------------------------------------
"Buďte silní. Buďte klidní. Buďte stateční. Já jsem s vámi. Když Mi plně odevzdáte vaši vůli a když Mi budete zcela důvěřovat, budete v bezpečí.
Váš Ježíš"

*(...do slovenskeho jazyka sa preklady pozastavili ... ktovie, p r e c o ...)

Modlit sa vzajomne - zodpovedne:

"Řekni jim, že Pán Bůh, Král milosrdenství, se připravuje přijít podruhé, aby je zachránil.

Moje smlouva se blíží k bodu,
kdy o b r á c e n í se uskuteční nejdříve. Potom p r o n á s l e d o v á n í .
Pak s p á s a. V tomto pořádku.

Důvěřujte Mi a připravujte se, neboť čas k obrácení větší části lidstva je blízko.

Buďte silní. Buďte klidní. Buďte stateční.
Já jsem s vámi.
Když Mi plně odevzdáte vaši vůli a když Mi budete zcela důvěřovat, budete v bezpečí.

Váš Ježíš"

http://www.varovani.org/html/557.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

7.10. 12, 00:23    *.antik.sk
Re: JEZIS a my dnes ...znamenia
"...
Jděte teď a mějte víru.

Víra je nejdůležitější čin věrnosti ke Mně, vašemu Ježíši.

Důvěřujte Mi a všechno půjde dobře.

Váš Ježíš"

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

7.10. 12, 00:24    *.antik.sk
Re: JEZIS a my dnes ...znamenia
http://www.varovani.org/html/563.html

JSOU JENOM TŘI ZPŮSOBY, JAK SE OCHRÁNIT PŘED ZLÝM
"Tím prvním je svátost smíření, která očistí vaši duši, pokud jste opravdoví ve vašich výčitkách svědomí. Nekatolíci nechť, prosím, přijmou dar plnomocných odpustků v modlitbě modlitební kampaně (24), jež byla dána světu touto misí.

Tím druhým způsobem je každodenní odevzdání se mé Matce, jíž byla dána moc Satana rozdrtit. Její svatý růženec je důležitým štítem, který bezpečně ukryje vás a vaši rodinu před jeho zlým okem.

Poslední způsob je skrze stav milosti, kterého můžete dosáhnout pravidelnou komunikací se Mnou, když Mě přijímáte ve svaté eucharistii."
...
"78) MODLITBA:
Zachraň mě od Zlého.

Ó, Ježíši, ochraňuj mě před mocí Satana.

Vezmi mě do tvého Srdce,
když se zbavím vší mé oddanosti k němu a k jeho zlým cestám.

Předávám Ti svou vůli
a přicházím před Tebe na kolenou
s pokorným a kajícným srdcem.

Vkládám svůj život do tvé svaté náruče.

Zachraň mě od Zlého.
Osvoboď mě
a vezmi mě do tvého bezpečného přístavu ochrany navěky věků.
Amen.

Váš Ježíš"
http://www.varovani.org/html/565.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

14.10. 12, 15:34    *.antik.sk
Re: JEZIS a my dnes
"KDYŽ JEDNOU ČLOVĚK POCÍTÍ BOŽÍ LÁSKU, NEMŮŽE UŽ BEZ NÍ ŽÍT "

http://www.varovani.org/html/572.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

14.10. 12, 15:43    *.antik.sk
Re: JEZIS a my dnes
"HŘÍCHY MOHOU BÝT ODPUŠTĚNY, DOKUD JSTE NAŽIVU. NE PO SMRTI."

http://www.varovani.org/html/567.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

14.10. 12, 15:47    *.antik.sk
Re: "Falosny JEZIS" ...a my dnes
"TENTO ČLOVĚK ŘEKNE SVĚTU, ŽE JE MESIÁŠ A MNOZÍ VEDOUCÍ SVĚTOVÍ PŘEDSTAVITELÉ MU BUDOU BLAHOPŘÁT ...

jeden mezi nimi oklame mnohé, protože se představí jako král, s pokorou, aby přesvědčil lidi, že jsem to Já, Ježíš Kristus.

Tento člověk řekne světu, že je mesiáš a mnozí vedoucí světoví představitelé mu budou blahopřát.

Nejdříve ho představí jako mimořádného a soucitného politického vůdce.

Bude na něj pohlíženo jako na talentovaného mírotvorce, jak už jsem vám řekl. Jeho zjev a šarm mu propůjčí dojem mystické osobnosti, která se bude zdát, že je božského původu.

Jeho pěkný vzhled a fascinující osobnost budou přitahovat masy.

Odhalí se světu brzy a jeho příchod bude náhlý.

Vůdci, kteří jej představí jako spasitele, člověka, který ukončí válku na Středním východě, jsou respektováni v mnoha částech světa. Proto bude tento falešný mesiáš přijat tak snadno.

Po nějakém čase se jeho úspěch rozšíří. Média budou chválit jeho diplomatické zkušenosti a bude mít mnoho přívrženců.

To je ten muž, který řekne, že je mesiáš. Bude říkat všem, že je Ježíš Kristus, který se vrátil, aby ohlásil svůj druhý příchod.

Je to on – Antikrist.

Nenechte se zlákat ani na okamžik. Já, Ježíš Kristus, jsem přišel poprvé v těle, abych zachránil lidstvo. Ale vězte toto: Tentokrát v těle nepřijdu."

http://www.varovani.org/html/569.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

27.10. 12, 02:23    *.antik.sk
Re: Len priputani k Jezisovi sme niekym...
http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-520/

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

7.11. 12, 04:59    *.antik.sk
Re: Len priputani k Jezisovi sme niekym...
Bozia armada... a modlitba:
http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-604/

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

11.11. 12, 01:55    *.antik.sk
Re: Hriech pominie ...
http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-606/

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

11.11. 12, 01:58    *.antik.sk
Re: Nastolenie pohanskych zakonov...
http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-607/

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

11.11. 12, 02:02    *.antik.sk
Re: vytrvat ...
http://www.varovani.org/html/609.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

20.11. 12, 15:46    *.antik.sk
Re: POZOR na ockovanie deti ...
http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-612/

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

6.12. 12, 03:18    *.antik.sk
KORUNOVÁNÍ TRNÍM BĚHEM MÉHO UKŘIŽOVÁNÍ JE SYMBOLEM
http://www.varovani.org/html/616.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

6.12. 12, 03:19    *.antik.sk
VAROVÁNÍ NENÍ KONEC SVĚTA!
"Vzhledem k stále rostoucím útokům na tato poselství vyzýváme všechny, kteří považují za nutné se k nim vyjádřit, aby si je nejdříve přečetli.
Varování je jenom varování. Země se po něm zase bude klidně točit dál. Avšak lidé na celém světě budou po intenzivním vnitřním prožitku vědět, jak svým jednáním ve svém životě ublížili svým bližním a jak jejich duši vidí náš Pán, Ježíš Kristus. Nic víc, a také nic méně.

O Varování nás informují poselství sesílané z nebe irské vizionářce v rámci přípravy lidí na Druhý příchod našeho Pána. Datum této události zná pouze Bůh Otec. Kdy k němu dojde, neví v tomto čase ani jeho milovaný Syn".

Z: http://www.varovani.org/

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

6.12. 12, 03:22    *.antik.sk
Rímski katolíci budú musieť sláviť omše v úkrytoch alebo bezpečných kostoloch
http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-615/

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

23.12. 12, 01:52    *.antik.sk
Re: "Ohen Ducha Svateho v nas"...
Vnimajme "sa"...
http://www.varovani.org/html/638.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

27.12. 12, 07:24    *.antik.sk
Re: O POTRATOCH...
http://www.varovani.org/html/647.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

24.2. 13, 03:39    *.antik.sk
Re:Nadherny PRISUB :)
http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-667/

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

14.3. 13, 05:30    *.hsd1.mn.comcast.net
Re: dolezite dnes
http://www.varovani.org/html/719.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
AnamenSi

Standard user

zaregistrovaný
Jan 31 2007
príspevkov: 2475

11.4. 13, 10:47    *.hsd1.mn.comcast.net
Re: !!! Velke VAROVANIE
*(Urcene Otcom Stvoritelom NAJvyssim):

http://www.varovani.org/html/754.html

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok
page:  << 1 2 3 4